Ben jij een vrouwelijke bestuurder of een manager in de bouw? Of ken je een vrouw in de top die het verschil maakt in de sector? Meld jezelf of haar aan.   

Onderstaande gegevens zo volledig mogelijk invullen. Cobouw gebruikt deze informatie bij de samenstelling van de Cobouw50 Bouwvrouwen-lijst.

Vrouwen die zich aanmelden voor de Cobouw50 Bouwvrouwen-lijst maken automatisch kans op de Bouwvrouw Award 2023.

Gegevens inschrijver: 

Gegevens bouwvrouw:

We vragen nadrukkelijk om kort en bondig per onderwerp te omschrijven wat de persoonlijke bijdrage is geweest; bijvoorbeeld projecten, procesoptimalisatie, diensten- en/of productintroducties in de periode 2022-heden. Neem hierin mee wie of wat de inspiratie vormde, wat de visie hierbij was en wat concreet de impact is geweest. (max. 200 woorden per deelgebied). Minimaal 2 deelgebieden dienen gevuld te worden: veiligheid, duurzaamheid, diversiteit, digitalisering en innovatie.

Per organisatie kunnen onbeperkt vrouwen worden aangemeld. In de uiteindelijke Bouwvrouw50-lijst zullen maximaal 3 vrouwen per bedrijf worden opgenomen. Voormalige winnaressen van de Cobouw Bouwvrouw Award worden niet opgenomen in de lijst.

*Cobouw kan deze informatie gebruiken bij de publicatie van de Bouwvrouw50-lijst. 

Bouwvrouw is op de hoogte en geeft hierbij toestemming dat haar foto en naam gepubliceerd worden op cobouw.nl en cobouwawards.nl. Dit als inspiratie voor anderen om hetzelfde te doen. *