Bouwvrouw Award

Criteria (waar 'jij' staat, kan ook 'zij' gelezen worden):

 • Je moet een (project)management- of directiefunctie hebben
 • Werkzaam zijn binnen de bouwsector (bouwbedrijven, installateurs, ingenieurs- en adviesbureaus, ontwikkelaars en bouwmaterialenfabrikanten)
 • Actief zijn in een bouwgerelateerde functie (dus geen HR- of communicatiefunctie)

We vragen bij aanmelding het volgende uit op persoonsniveau:):

 • Omzetverantwoordelijkheid en personele verantwoordelijkheid: heb jij afgelopen jaar gezorgd voor een groei van jouw omzetverantwoordelijkheid (in euro's) en kun je dit aantonen? Dan krijg je een streepje voor.
 • Maatschappelijke impact: we vragen nadrukkelijk om kort en bondig per onderwerp te omschrijven wat de persoonlijke bijdrage is geweest; bijvoorbeeld projecten, procesoptimalisatie, diensten- en/of productintroducties in de periode 2022-heden. Neem hierin mee wie of wat de inspiratie vormde, wat de visie hierbij was en wat concreet de impact is geweest (max. 200 woorden per deelgebied). Minimaal twee deelgebieden dienen ingevuld te worden: veiligheid, duurzaamheid, diversiteit, digitalisering en/of innovatie.
 • Per organisatie kunnen onbeperkt vrouwen worden aangemeld. In de uiteindelijke Cobouw50 Bouwvrouwen zullen maximaal 3 vrouwen per bedrijf worden opgenomen. Voormalige winnaressen van de Cobouw Bouwvrouw Award zullen niet worden opgenomen in de lijst.

Planning Cobouw Bouwvrouw Award en de Bouwvrouw50-lijst:

 • Vanaf de start: de redactie publiceert de inzendingen op Cobouw.nl
 • 16 september 2023: deadline voor inzendingen
 • Begin oktober 2023: de onafhankelijke jury kiest de drie nominaties uit Bouwvrouw50-lijst
 • Eind oktober 2023: verschijnt de Bouwvrouw50-lijst online
 • 21 november 2023: wie de bouwvrouw van het jaar wordt en de Cobouw Bouwvrouw Award 2023 wint, wordt bekend gemaakt tijdens de feestelijke Cobouw Award uitreiking bij AFAS Leusden.


Aanmelden voor Bouwvrouw50-lijst/Bouwvrouw Award 2023 is niet meer mogelijk. Het is nu aan de jury om de nominaties bekend te maken. Op dinsdag 21 november maken we de winnaars bekend.